Het Basisonderwijs Verbeteren: Stichting leerKRACHT zet zich ervoor in.

Natuurlijk wil iedereen dat het onderwijs topkwaliteit heeft. Maar hoe dat in de praktijk werkt, dat is nog maar de vraag. Het basisonderwijs verbeteren staat nog steeds op de kaart. Stichting leerKRACHT zet zich in voor deze verbetering. Hoe? Door het onderwijzend personeel handvatten te bieden en te leiden naar een methode die stap voor stap werkt. Onderwijzend personeel en leerlingen kunnen samen aan de slag, samen maak je het onderwijs beter.

Overbrengen van kennis

Alles wat we weten, hebben we op enig moment in ons leven geleerd. Hetzij op school, hetzij in de praktijk. De basisschool doet wat het zegt: de basis leggen qua onderwijs. In ons land ben je vier jaar oud als je naar de basisschool gaat. De kennis die je op dat moment hebt, is beperkt. Leerkrachten van de basisschool zetten zich acht jaar lang in: met een degelijke basis aan kennis verlaat de leerling na groep 8 de basisschool. Dat gaat niet over een nacht ijs. Voor het overbrengen van kennis is gedegen personeel nodig. Maar ook gemotiveerd personeel. LeerKRACHT heeft handvatten waarmee het personeel weer gemotiveerd is om aan de slag te gaan.

In de praktijk

Een leerkracht heeft een scala aan competenties waar hij aan moet voldoen. Een daarvan is planning. De dagelijkse praktijk is niet zomaar ingedeeld en de werkdruk is hoog. Veel tijd wordt verdaan aan zaken die er niet toe doen. Gelukkig is men er steeds meer van doordrongen dat oeverloos vergaderen een van die zaken is. Daarvoor in de plaats wordt op scholen steeds vaker een bordsessie ingepland. Dit is een van de oplossingen die leerKRACHT aandraagt, voor het verbeteren van het onderwijs. Door effectieve werksessies kunnen leerkrachten veel meer tijd besteden aan de dagelijks onderwijspraktijk. Aan zaken die ertoe doen.

Geef de leerling een stem.

LeerKRACHT wijst niet alleen op effectiviteit, maar vooral op verbeteren van kwaliteit. Dat kan ook door het geven van een stem aan de leerling. Leerlingen weten doorgaans heel goed wat ze willen en waar ruimte voor verbetering is. LeerKRACHT stelt zelfs dat leerlingen een inspiratiebron in deze zijn. Door de kinderen een stem te geven krijg je waardevolle feedback, waarmee het onderwijs een verbeter boost krijgt. De leerling is eigenaar van zijn eigen leerproces en dat is exact waar leerlingen zich goed bij voelen. Ze krijgen invloed op wat ze leren en hoe ze deze leerstof tot zich krijgen. Bovendien geeft deze werkwijze de leerling een zelfstandig gevoel en uiteindelijk zelfs een gevoel van saamhorigheid. Het wordt weer ouderwets gezellig in de klas.

Een goede band met iedereen

Leerkrachten varen wel bij een professioneel team, maar zeker ook bij een hecht team. LeerKRACHT adviseert leerkrachten elkaar feedback te geven. Dit kan door elkaars lessen te observeren. Elkaar feedback geven is duidelijk iets anders dan elkaar kritiek geven. Van feedback word je sterker en kun je je kwaliteiten verbeteren. Daarnaast leer je van elkaar. Het kan dus zijn dat de observator tips krijgt om het zelf beter te doen. Door elkaar te observeren ontstaat een bepaalde openheid tussen collega’s. Hier kun je van profiteren: de saamhorigheid groeit en je wordt een echt én hecht team.

Het belang van structuur

De manier waarop alles samenhangt is structuur. Iedereen heeft er baat bij als dit samenhangend is. Kinderen hebben baat bij structuur, of dit nu thuis is of in het onderwijs. Het is daarom erg belangrijk dat je de leerlingen deze structuur biedt. Dit kan door in patronen te werken, maar ook door visie. Niet alleen leerlingen varen wel bij deze structuur. Ook leerkrachten zijn er gek op. De bordsessies die de vergaderingen vervangen zitten bomvol structuur. Dat is waarom ze zo effectief en tijdbesparend zijn.

Een professioneel team

Door effectieve bordsessies krijg je een professionele leergemeenschap. Dit komt doordat er veel meer gesproken wordt over wat ertoe doet. De werkdruk verlaagt en de kwaliteit van de lessen gaat omhoog. Dit klinkt alsof dit een eenvoudige stap is, maar eerlijk is eerlijk, dat is het natuurlijk niet. Het verbeteren van het onderwijs is niet iets dat in korte tijd voor elkaar is. Door met elkaar stapsgewijs het onderwijs te verbeteren, ontstaat een betere leeromgeving. Voor de leerlingen, maar zeker ook voor leerkrachten. En dat is in een tijd dat meer leerkrachten nodig zijn natuurlijk goed nieuws. Een school moet weer een plek zijn waar iedereen graag komt én graag werkt.