De wereld van tijdelijk personeel, wat is handig om te weten?

PaydayAls je tijdelijk personeel in dienst neemt via een uitzendbureau of een payrollconstructie, of personeel in dienst hebt die meerdere werkgevers hebben, zijn er bepaalde regels die in acht genomen moeten worden. Wat is voor de werkgever handig om te weten? Een verklaring van enkele termen in de wereld van tijdelijk personeel.

Payroll

Payroll is een steeds meer voorkomende manier van personeel in dienst hebben, maar wat is payroll eigenlijk? Je neemt als werkgever personeel in dienst, maar juridisch gezien wordt het payrollbedrijf de werkgever. Dit verandert niets aan de dagelijkse leiding, het payrollbedrijf neemt alleen de verplichtingen en de risico’s die het hebben van personeel heeft over. Bij payroll zijn er dus drie partijen betrokken: de opdrachgever (jij als werkgever), de werknemer en de werkgever (in dit geval het payrollbedrijf).

Loonheffingskorting

Er zijn zes heffingskortingen, loonheffingskorting is de bundel. Elke werknemer in ons land mag daar gebruik van maken, maar ook mensen die niet in Nederland woonachtig zijn. Over het bedrag aan premies die ingehouden worden op het salaris wordt de korting berekend. Voor werknemers die niet helemaal premie- of belastingplichtig zijn geldt dat dit effect heeft op de korting die zij krijgen. Werknemers die verschillende werkgevers hebben, laten de korting maar één keer toepassen, meestal bij de werkgever waar hij het meest bij verdient.

ABU Fasensysteem

Wie werkzaam is via een payrollconstructie is meestal aangesloten bij de ABU cao. Deze cao kent drie fasen. Personeel heeft meer rechten als hij verder is in de fasen. Fase A geldt de eerste 78 weken. In fase A mag een onbeperkt aantal arbeidsovereenkomsten gesloten worden en wanneer er een onderbrekint is van meer dan 26 weken, dan begint het tellen opnieuw. Fase B duurt maximaal twee jaar. In deze tijd mogen maximaal acht overeenkomsten gesloten worden, als bijvoorbeeld acht overeenkomsten van 6 weken gesloten worden, dan duurt fase B slechts 48 weken. Wordt een arbeidsovereenkomst langer dan dertien weken onderbroken, dan begint de telling opnieuw. Fase C staat gelijk aan een contract voor onbepaalde tijd.

NEN 4400-1 certificering

Als een payrollbedrijf een NEN 4400-1 certificering heeft, dan wil dat zeggen dat hun administratie op orde is. Loonheffingen en omzetbelasting worden voldoende en op tijd afgedragen en alle medewerkers zijn gerechtigd om in Nederland te werken.

Nul-urencontract

Via een payrollconstructie is een nul-urencontact niet mogelijk. Een werkgever kan het contract wel aanbieden, maar volgens de wet stelt het niets voor. Als een arbeidsovereenkomst langer dan drie maanden duurt, wordt het volgens de wet gezien als een overeenkomst met over deze drie maanden een gemiddelde van het gewerkte uren. Een ander woord voor deze manier van werken is een rechtsvermoeden.