Grondwaterstand meten: automatisch of met de hand

bbci-frijwijk-03Als de grondwaterstand verandert, kan dat schade aanbrengen aan gebouwen in de nabije omgeving. Bij de bouw in het grondwater vaak te hoog, bijvoorbeeld bij de bouw van kelders of een parkeergarage. Verzakkingen, vervorming van de fundering, schade aan houten palen, dit kan allemaal het gevolg zijn van een verkeerde stand van het grondwater. Daarom is het essentieel om de grondwaterstand te meten.

Grondwaterstand online bekijken

Bij de bouw van bijvoorbeeld een parkeergarage, kelder of andere ondergrondse werkzaamheden, wordt het grondwater bemalen. Dit gebeurt nooit zomaar, altijd naar aanleiding van een speciaal bemalingsadvies. Door middel van meten en de historische gegevens van een bepaald gebied wordt het advies uitgebracht. Het meten van grondwater kan met de hand, maar het kan ook automatisch gedaan worden. Het voordeel van de automatische meting, is dat het in kaart gebracht wordt en online te bekijken is. Daarbij kan zelfs het spanningswater gemeten worden. Uit deze informatie komt veel bruikbaars voor specialisten in de bouwwereld.

Diverse invloeden bepalen de grondwaterstand

Als grondwater met de hand gemeten wordt, gebeurt dit met een zogenaamd peilklokje. In de grond is een peilbuis aangebracht, met een deel geperforeerd. Deze peilbuis is bijvoorbeeld van pvc of roestvaststaal. Met het peilklokje is eenvoudig de stand van het grondwater te meten. Voor elk gebied is bekend wat de standaard stand van het grondwater is. Door invloed van het weer kan dit afwijken, maar zoals gezegd ook door bouwwerkzaamheden in de grond. Ook droogte en werkzaamheden met bemaling kan invloed hebben op de grondwaterstand. Schommelingen zijn dus niet vreemd. Met automatische meters kan het grondwater continue gemeten worden. Om de zoveel tijd, dat is vooraf ingesteld, zal het apparaat een meting verrichten. Als er iets mis is, kan er met deze methode snel ingegrepen worden.

Kennis is nodig voor juiste inschatting

Dat het grondwater niet overal in Nederland gelijk is, komt door het verschil in de bodem. Het is maar net hoe de bodem is opgebouwd. Er zijn bodems van klei, veen en zand, die elk op een andere manier met grondwater omgaan. Daarbij is het ook nog eens afhankelijk met hoe ver het gebied waar gemeten wordt van een sloot of ander water is. In ons land bestaat de bodem uit zachte grondlagen. Hierin zit grondwater, in ruimtes tussen de zandkorrels of het veen of het klei, maar ook in grote openingen, bijvoorbeeld als er een breuk is in het gesteente. Voor het bepalen wat een goede grondwaterstand is dus veel kennis nodig. Niet alleen is het overal anders, ook elke situatie is anders. Dit is niet zomaar in te schatten.

Meten is weten

Wil je toch zelf de stand van het grondwater meten, ga dan eerst na op welke bodem je dit doet. Het is niet eenvoudig precies te bepalen wat de ideale grondwaterstand is, maar bij benadering kom je ver. Bij bouwwerkzaamheden van grote aard, is het verstandiger om het meten van grondwater uit te besteden. Dit omdat de gevolgen van een verkeerde stand nogal groots kunnen zijn. Bouwwerkzaamheden kunnen acuut stilgelegd worden, als de omgeving in gevaar is. Omdat geen enkele partij in de bouwwereld daar op zit te wachten, is het het verstandigst als de metingen automatisch gebeuren en ook nog eens goed gemonitord worden. We weten het al jaren: meten is nog altijd weten.