Hout Binnen Laten Drogen in Droogkamers: De Beste Manier

Heb je hout dat je wilt gebruiken voor toepassingen in huis, dan is het noodzakelijk dat dit hout eerst goed gedroogd wordt. Met drogen bedoelen we niet dat het uit de regen opgeslagen moet worden. Drogen gebeurt van binnenuit. Hout heeft van nature nogal wat houtsappen. Deze moeten goed gedroogd worden.

Oplatten

Dat hout alleen maar droog verwerkt kan worden is niet nieuw. Droogkamers zijn dat wel. Jarenlang werd het hout gedroogd door het op een speciale manier op te stapelen met ruimte tussen de planken. Dit noemt men oplatten. Die ruimte is nodig zodat er lucht langs de planken kan gaan. Leg je de planken op elkaar zonder latjes ertussen, dan kan het gaan rotten of schimmelen. En dat alleen al door onderling contact. Leg je de planken los van elkaar, dan kan het vocht weg en krijg je uiteindelijk mooi droog hout.

De tochtige schuur

Dat oplatten kost nogal tijd. Daarnaast heb je een speciale plek nodig. Je kunt het hout niet in de volle zon neerzetten. Verder moet je het afdekken, maar niet opsluiten. Eigenlijk is het meest geschikt voor het drogen van hout het stallen in een tochtige schuur. Maar daar hebben we er steeds minder van. Schuren worden tegenwoordig bijna net zo dicht gemaakt als ons huis. Is de schuur te goed geïsoleerd, dan kan het vocht geen kant op. Dek je het niet goed af, dan kan de regen vat krijgen op het hout en als de luchtstroom zijn werk niet kan doen, heb je er niks aan. Tochtige schuur of niet.

Niet voor niets…

Bovenstaande maakt een hoop duidelijk: die droogkamers zijn niet voor niets uitgevonden. Nu wordt het hout in een droogkamer net zo goed opgelat. Het verschil zit hem in de ruimte. De droogkamer is zo gemaakt dat het vocht weg kan en dat de luchtstromen zijn werk optimaal kunnen doen. Had je in die tochtige schuur wel een paar geduld nodig voor het hout klaar was voor gebruik, in de droogkamer gaat dat aanzienlijk sneller. Hoe snel dat gaat, dat is niet in een paar woorden te vatten. Het is bijvoorbeeld afhankelijk van het soort hout, van hoe vochtig het hout bij aanvang is en waar het vandaan komt. Feit is: die jaren die het hout in de schuur nodig heeft, zijn maanden in de droogkamer. Na enkele maanden heb je hout dat werkelijk overal voor gebruikt kan worden.

Natuurproduct

Als hout in de woonkamer gebruikt wordt, droogt het nog een tijdje na. Hout blijft een natuurproduct en onder invloed van de verwarming krimpt het of zet het uit. Heb je dat hout optimaal gedroogd, dan wordt het aanzienlijk minder. Goed droog hout heeft nauwelijks spanning en droogt in het binnenklimaat niet verder terug. Dat goed drogen doe je in een droogkamer. Hierin wordt de temperatuur dermate opgevoerd dat je het kunt vergelijken met een sauna. Het hout krijgt een open structuur, waardoor het vocht verdampt. Omdat er grote ventilatoren op het hout gezet worden, wordt de natuur nagebootst. Hoewel, wel op een wat effectievere manier.

Alsof het van hemzelf is

En ander voordeel van een droogkamer is dat het geconditioneerd gebeurt. Elke plank wordt in de gaten gehouden door de droogmeester. Een droogmeester weet als hij een plank ziet en voelt exact hoe lang hij nog moet drogen. Ook weet hij hoe droog hout moet zijn voor de diverse toepassingen. Een plank hout dat gebruikt wordt als kozijn hoeft minder droog te zijn als een plank dat gebruikt wordt voor een tafel. Zo is de droogmeester exact op de hoogte van het wel en wee van het hout. Deze behandelt het alsof het van hemzelf is. Aan de droogmeester én de droogkamer kun je je hout toevertrouwen!