Nascholing Voor Doktersassistenten

books-462579_1280Doktersassistenten kunnen diverse nascholingsprogramma’s volgen voor accreditatiepunten. Het is noodzakelijk dat doktersassistenten zo nu en dan nascholing volgen, om bij te blijven in de steeds veranderende medische wereld.

Patiënten doelgericht helpen

Een van de nascholingsprogramma’s die te volgen is een programma over gewrichtsklachten. Een bewegingsaandoening die niet veroorzaakt zijn door een ongeval, worden beschouwd als een reumatische aandoening. Dit maakt dat de reumatische aandoeningen zeer veel voorkomen in Nederland. Er zijn maar liefst honderd reumatische aandoeningen, welke te verdelen zijn in vier vormen: artritus, artrose, wekedelenreuma en systematische reuma.

De nascholing voor doktersassistenten heeft speciale aandacht voor de eerste vorm: artritis. Zowel de casuïstiek als de behandeling wordt besproken. Het leerdoel is bij dit programma dat de doktersassistente weet welke reumatische gewrichtsaandoeningen het meest voorkomen en welk advies gegeven kan worden aan de patiënten, waarmee zij doelgericht geholpen kunnen worden.

Hoe kan de doktersassistente vragen op de juiste manier beantwoorden

Bij het nascholingsprogramma over obstipatie is het doel de patiënten naast goed advies ook antwoorden op lastigere vragen kunnen geven. Er zijn verschillende situaties waarin obstipatie meer voorkomt, bijvoorbeeld op vakantie of in een periode na diarree. Ook als de patiënt een dieet volgt, kan de ontlasting moeizaam gaan. De rol van de doktersassistent is vaak adviserend, de nascholing leert wat de assistente mag vertellen over de aandoening en wat het beste advies is om het te verhelpen.

In verschillende hoofdstukken worden de onderwerpen fysiologie, casuïstiek, oorzaken, symptomen en voorkomen, niet-medicamenteuze behandeling en farmacotherapie behandeld. De doktersassistente is na het nascholingsprogramma goed op de hoogte van de onderwerpen diarree en obstipatie en kan de vragen van de patiënten juist beantwoorden. Ook over vrij-verkrijgbare geneesmiddelen weet de assistente meer.

Patiënten redden door accuraat handelen

Steeds minder mensen sterven aan een hartinfarct. Dit komt omdat de diagnostiek en behandeling sterk verbeterd is. Een doktersassistente speelt hierin een rol. Het is namelijk nogal van belang dat de prioriteit van een melding aan de telefoon of de balie snel bepaald wordt. Basiskennis over het ziektebeeld is hierin een scholingspunt, maar ook oorzaken van hartfalen, hartfalen en zelfmanagement, bijzondere behandelingsmethoden en anamnese en onderzoek. Met kennis over de achtergrond van het hartfalen, de diagnostiek en de behandeling kan beter en sneller gehandeld worden. Ook is het belangrijk dat de assistente weet welke mogelijkheden er zijn in de huisartsenpraktijk of het ziekenhuis bij de begeleiding van hartfalen. Door accuraat te handelen worden meer patiënten gered.