Het Nieuwe Inspectiekader: Verbeter De Kwaliteit van het Basisonderwijs, Voorkom een Onvoldoende

De Inspectie van Onderwijs heeft het er maar druk mee: de kwaliteit van het onderwijs in Nederland. Maar hoe onderzoeken ze kwaliteit en wat is kwaliteit eigenlijk? Omdat kwaliteit voor iedereen iets anders betekent, heeft de inspectie een onderzoekskader ingesteld. Hierin staat de werkwijze vermeld, samen met en een waarderingskader. Voldoe je daar als school aan, dan ligt een voldoende scoren binnen handbereik.

Missie van de Inspectie

Omdat is vastgelegd dat elk kind recht heeft op goed onderwijs, heeft de Inspectie het schoolbestuur aansprakelijk gesteld voor de kwaliteit. Binnen de basisvoorwaarden is vastgelegd of een school bepaalde zaken op orde heeft. Punten die hierin aan de orde komen zijn of het onderwijs van voldoende kwaliteit is, de wet- en regelgeving waar het onderwijs aan moet voldoen en of de financiën van de school op orde zijn. Het doel van de Inspectie is het onderwijs in het geheel verbeteren. Omdat ook hier geldt dat een betere wereld bij jezelf begint, is het aan de schoolbesturen om gehoor te geven aan de kwaliteitsslag. Met elkaar verbeteren we het algehele onderwijs in Nederland.

Altijd gaan voor meer

Het onderwijs in Nederland zit volgens de Inspectie al in de lift. Er zijn steeds minder scholen die onvoldoende scoren. Daarnaast is bekend dat ook de zwakke scholen steeds beter hun best doen om hun kwaliteit te verbeteren. Doel van de Inspectie met de nieuwe regels is breder: niet alleen scholen die onvoldoende scoren moeten zich verbeteren. Heb je als school een voldoende, dan is het de bedoeling om voor een goed te gaan. Er is altijd wel iets waarop je jezelf kunt verbeteren. Van een schoolbestuur wordt verwacht dat deze continue bezig is met het bijschaven van het onderwijs. Alleen dan kun je als school jezelf overtreffen.

Bestuursgericht

Omdat binnen het inspectiekader het bestuur van de school verantwoordelijk gesteld wordt voor de kwaliteit van het onderwijs dat gegeven wordt, hanteert de Inspectie een aanpak die bestuursgericht is. Het schoolplan van de school is het startpunt. Wat de Inspectie wil bereiken, is dat scholen zichzelf kunnen beoordelen. Allereerst moet een school aan een bepaalde basiskwaliteit voldoen. Wat dit is, is vastgelegd in het inspectiekader. Bepaalde zaken worden jaarlijks gecontroleerd, andere eens per vier jaar. Het is aan het bestuur op alle zaken op tijd in orde te hebben.

De grootste veranderingen

Het inspectiekader van nu was de afgelopen jaren een pilot. Nu is het tijd om het daadwerkelijk in te voeren. De meest opvallende veranderingen zijn samengevat in de volgende drie punten:

  • Altijd beter: bijdragen aan een verbetercultuur binnen school, waarbij voornamelijk gekeken wordt naar het bestuur.
  • Kwaliteitsverbetering: is er zicht op de kwaliteit en wat wordt er gedaan aan verbetering?
  • Kwaliteitscultuur: functioneert het bestuur integer en transparant? En heert er een professionele cultuur?

Is iedereen er klaar voor?

Het is de vraag of alle schoolbesturen klaar zijn voor deze kwaliteitsslag. Het is een nieuwe manier van werken die misschien niet overal direct toegepast wordt. Waar nu steeds minder scholen een onvoldoende scoren, wordt in de nabije toekomst anders verwacht. Het is zelfs zo dat de Inspectie denkt dat nog niet alle scholen klaar zijn voor de veranderingen. Het is daarom noodzakelijk goed op een rijtje te zetten wat je als school moet veranderen. Een verbetercultuur helpt je daarbij.

Samen aan de slag

Nu kan het zo zijn dat het bestuur verantwoordelijk is voor de verbetering, leerkrachten kunnen er zelf uiteraard aan meewerken. Bijvoorbeeld door naar elkaar te luisteren en samen meer werkplezier te genereren. Door elke dag met elkaar te werken aan verbetering, kom je ver. Dit is niet iets dat je zelf hoeft te verzinnen. Je hoeft maar naar het bedrijfsleven te kijken om te zien hoe je het aan moet pakken. Veel bedrijven werken met een verbetercultuur waar het onderwijs wel wat van kan leren. Ook naar andere landen kijken wil weleens helpen. Er zijn landen die het beter voor elkaar hebben dan wij…

Doorpakken voor resultaat

Verbeteren is goed voor jouw school, maar zeker ook goed voor de volgende inspectieronde. Je kunt beginnen met het opstellen van doelen. Wat wil je bereiken en hoe pak je dat aan? Vergeet niet door te pakken: aan plannen in een bureaula heb je niet veel. Neem concrete stappen en ga aan de slag. Alleen dan kun je verbeteren én ben je klaar voor het ontvangen van minstens een voldoende.