Het Onderwijs Verbeteren met een Bewezen Methode

Gezamenlijk op weg naar beter onderwijs

Je koos om het onderwijs in te gaan omdat het je passie is, om kennis over te dragen aan leerlingen en ze te stimuleren in hun ontwikkeling. Jij hebt als leerkracht de expertise in huis om je leerlingen belangrijke kennis en vaardigheden bij te brengen. Maar het lijkt of iedereen zijn woordje klaar heeft staan over het onderwijs, hoe het beter moet en hoe het niet moet.

Onderwijs verbeteren doe je samen!
Ondertussen sta jij voor de klas en ervaar je de dagelijkse realiteit. Je verliest wanhopig veel tijd aan het afhandelen van administratieve en organisatorische randzaken, en dan nog die ellenlange vergaderingen. De werkdruk in het onderwijs ligt hoog en er zijn hoge eisen. Als leerkracht kom je daarom te weinig toe aan innovatie en verdieping van het onderwijs.

Hoe kunnen we ondanks de toenemende werkdruk het onderwijs verbeteren? Dat is een van de belangrijkste probleemstellingen waar Stichting leerKRACHT zich op richt. De stichting erkent de huidige problematiek en maakt zich sterk voor een gezonde onderwijscultuur; een cultuur waarbij je samen met je collega’s elke dag de problemen steeds iets beter te lijf kunt gaan. In Nederland wordt bij ruim 750 scholen in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs, het mbo en in lerarenopleidingen gebruik gemaakt van de leerKRACHT methode. Op deze scholen wordt er weer bewust nagedacht over onderwijs.

De leerKRACHT methode
De aanpak van leerKRACHT ondersteunt bij het creëren van een verbetercultuur, waarmee je samen met andere leerkrachten, met de leerlingen en de schoolleiding het onderwijs verbetert. De volgende vier dingen worden hiermee bereikt:

  • Leraren ervaren meer plezier in hun onderwijsvak
  • Ze ervaren minder werkdruk
  • Leerlingen krijgen meer aandacht en zijn meer betrokken
  • Het onderwijs krijgt meer kwaliteit

Voor deze aanpak hanteert LeerKRACHT vier instrumenten. Deze instrumenten zijn ervoor om te integreren in het wekelijkse werkritme en om te gebruiken door het hele team. Je zult snel zien welk effect het heeft op jou en op de leerling, en gemotiveerd zijn om het onderwijs de kwaliteit te geven die het verdient.

De Bordsessie
Dit is een korte sessie waarin je samen met collega’s en de schoolleiding elke week de voortgang bespreekt op doelen die gezamenlijk zijn opgesteld.

Gezamenlijk lesontwerp
Van de doelen die je in teamverband hebt opgesteld, maak je een vertaalslag naar de dagelijkse lespraktijk. In deze sessie bereid je samen de lessen voor en maak je gebruik van elkaars vaardigheden en expertise. Onderwijs verbeteren doe je immers samen.

Feedback en lesbezoek
Een goede les betekent: van elkaar leren en met elkaar leren. Door lesbezoeken en gezamenlijk te kijken of de beoogde doelen gehaald zijn, krijg je meer inzicht in hoe het beter kan.

De stem van de leerling
Voor het opzetten van nieuwe lesdoelen haal je de meeste inspiratie bij de leerling of de student vandaan. Zij zijn goed in staat om feedback te geven over het onderwijs en kunnen betrokken worden bij de verbetering van het onderwijs.