Kwalitatief goed onderwijs

Er zijn veel zaken die invloed hebben op de kwaliteit van onderwijs. Hoe sterk het onderwijzend personeel is, bijvoorbeeld, maar ook wat de leefomstandigheden zijn van de leerlingen op je school. Zaken waar je als schoolleider niet altijd evenveel invloed hebt. En toch verlangt je omgeving dat je de kwaliteit van je onderwijs verbetert. Want daar ben je voor aangenomen. Eenvoudiger gezegd dan gedaan!

Wat betekent kwaliteit

Laten we beginnen met wat kwaliteit eigenlijk betekent. Het begrip kwaliteit kunnen we voor veel verschillende zaken gebruiken. In de betekenis van bekwaam staat kwaliteit voor deugdelijkheid. Hebben we het over kwaliteit van basisonderwijs of zorg, dan hebben we het eerder over het aangeboden niveau. Een kwaliteitskeurmerk zegt dat een product of dienst de juiste eigenschappen heeft en bij een kwalitatief goed boek wordt het op waarde geschat. Kwaliteit, een veelzijdig woord met meerdere opvatmogelijkheden.

Kwaliteit van onderwijs

Terug naar kwaliteit van basisonderwijs. Als je ouders naar een goede school vraagt, dan hebben zij het over het aangeboden niveau. Vraag je het aan bijvoorbeeld de onderwijsinspectie, dan wordt er wellicht eerder gekeken naar de uitstroom, naar de leerlingen. Vraag je kinderen naar de kwaliteit van de school, dan geeft het waarschijnlijk antwoord in de trant van hoe leuk het op school is. En leerkrachten vertellen je wellicht iets over de manier van lesgeven. Elke doelgroep waardeert kwaliteit op een andere manier. En dat maakt het extra ingewikkeld om de kwaliteit eenvoudigweg op te schroeven.

Schooltijd

Natuurlijk is het belangrijk voor kinderen dat hun schooltijd een leuke tijd is. De basisschoolperiode duurt over het algemeen ruim acht jaar. Het is reuze vermoeiend voor een kind als het al die jaren niet naar zijn zin heeft. Sterker nog: dat is ondoenlijk. Hoe het ook zei: veel kinderen hebben na die acht jaar bijzondere herinneringen die heel weinig te maken hebben met de kwaliteit van het basisonderwijs. Wat kinderen zich herinneren, ook jaren na dato nog, zijn zaken als de schoolreisjes, de musical en het wekelijkse toneel. Inderdaad: de speciale dingen.

Schoolleider leidend

In de intro zeiden we al dat de schoolleider veelal verantwoordelijk gehouden wordt voor de kwaliteit op school. Dit is natuurlijk niet vreemd, daar is hij of zij meestal voor aangenomen. Het is daarom noodzaak dat een schoolleider dagelijks de teamleden ondersteunt en inspireert. Samen met het team kan een stap gezet worden. En soms is hiervoor omdenken nodig. Bijvoorbeeld in veranderingen van overlegstructuur of in manier van elkaar feedback geven. Samen kom je verder!

Cultuur: elke dag een beetje beter

Door een omslag in de cultuur te maken, kun je elke dag de kwaliteit van het basisonderwijs verbeteren. Vertrouw op elkaar en maak elkaar beter. Bijvoorbeeld door die feedback van elkaar, maar ook door de mening van leerlingen te vragen. Vergis je niet in hoe goed kinderen zelf weten wat ze willen, op het gebied van onderwijs. Zie feedback niet als kritiek, maar als een opbouwende manier om beter te worden. Groeien kun je niet alleen, in dit geval. Samen ga je naar de cultuur van elke dag een beetje beter.

Hoe kies je een goede basisschool?

Het moment dat je een basisschool moet kiezen is soms zo vroeg, dat je zelf niet weet waar je op kwalificeert. De kwaliteit van het basisonderwijs is natuurlijk belangrijk, maar ook de sfeer. Daarnaast is het handig als de school een beetje in de buurt is. En zo zijn er nog tal van aspecten die je als ouder belangrijk kunt vinden. Een weloverwogen beslissing is dus helemaal niet zo eenvoudig. Met deze tips wordt kiezen wellicht eenvoudiger…

Bestaan er nog slechte scholen?

Over de kwaliteit van het basisonderwijs is nogal wat te zeggen. Gelukkig is er een inspectie, die ervoor zorgt dat slechte scholen eigenlijk niet meer bestaan. Dit omdat de scholen allerlei handvatten geboden wordt voor verbetering. Is een school ‘slecht’ dan kan dat zo weer opgekrikt worden. Je kunt ook heel eenvoudig opzoeken wat de inspectie van de scholen in je buurt vindt. Op basis daarvan kun je je keuze bepalen. Daarnaast zijn er legio andere criteria bij de keuze. Het is maar net wat jij als ouder belangrijk vindt.

Wat past bij je kind?

Heb je een heel zelfstandig kind, een sportief kind of een kind met ander specifieke (karakter)eigenschappen? Dan kun je daar een school bij uitkiezen. Toch is het dan nog steeds moeilijk. Wat weet je nu van je driejarige kind? Of zelfs tweejarige, als je in een buurt woont waar je er vroeg bij moet zijn met inschrijven. Je hebt nog geen idee of je kind later bijvoorbeeld leerproblemen heeft. Daarnaast kies je vaak een school per gezin. Het is immers helemaal niet handig als je je kinderen op verschillende adressen naar school moet brengen. Dat betekent dat de school die perfect is voor je oudste kind, wellicht niet de school is voor nummer twee. Het is dus lastig een keuze af te laten hangen van karaktereigenschappen.

In je leefomgeving

In de buurt is natuurlijk een belangrijk criteria. Hoe makkelijk is het als je kind op een gegeven moment zelfstandig naar school kan? Hoe verder de school, hoe ingewikkelder dit is en hoe langer je je kinderen zelf naar school moet brengen. Al is het alleen al om hun veiligheid. Denk daarnaast ook aan de andere kinderen in de buurt. Hoe leuk is het om bij je buurtkinderen in de klas te zitten? Het schept soms zelfs een band voor toekomstige vriendschappen. Bovendien kun je net buiten de groep vallen, als je als kind als enige op een andere basisschool zit. Vraag dus in de buurt na op welke school de andere kinderen zitten. Heb je gelijk een goed onderwerp voor een praatje in de speeltuin.

Werkdruk en plezier

De kwaliteit van basisonderwijs is wellicht afhankelijk van de sfeer op de school. Zo wordt er onder leerkrachten nogal eens werkdruk ervaren, wat het werkplezier verlaagt. Dat kan nooit goed zijn voor de kwaliteit. Een leerkracht die niet achter de manier van lesgeven staat, kan nooit plezier uitstralen. En dus niet die kwaliteit waarborgen. Het is daarom van groot belang dat scholen zich bewust zijn van de werkdruk en wat de manier van lesgeven met de leerkrachten doet.

Het Onderwijs Verbeteren met een Bewezen Methode

Gezamenlijk op weg naar beter onderwijs

Je koos om het onderwijs in te gaan omdat het je passie is, om kennis over te dragen aan leerlingen en ze te stimuleren in hun ontwikkeling. Jij hebt als leerkracht de expertise in huis om je leerlingen belangrijke kennis en vaardigheden bij te brengen. Maar het lijkt of iedereen zijn woordje klaar heeft staan over het onderwijs, hoe het beter moet en hoe het niet moet.

Onderwijs verbeteren doe je samen!
Ondertussen sta jij voor de klas en ervaar je de dagelijkse realiteit. Je verliest wanhopig veel tijd aan het afhandelen van administratieve en organisatorische randzaken, en dan nog die ellenlange vergaderingen. De werkdruk in het onderwijs ligt hoog en er zijn hoge eisen. Als leerkracht kom je daarom te weinig toe aan innovatie en verdieping van het onderwijs.

Hoe kunnen we ondanks de toenemende werkdruk het onderwijs verbeteren? Dat is een van de belangrijkste probleemstellingen waar Stichting leerKRACHT zich op richt. De stichting erkent de huidige problematiek en maakt zich sterk voor een gezonde onderwijscultuur; een cultuur waarbij je samen met je collega’s elke dag de problemen steeds iets beter te lijf kunt gaan. In Nederland wordt bij ruim 750 scholen in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs, het mbo en in lerarenopleidingen gebruik gemaakt van de leerKRACHT methode. Op deze scholen wordt er weer bewust nagedacht over onderwijs.

De leerKRACHT methode
De aanpak van leerKRACHT ondersteunt bij het creëren van een verbetercultuur, waarmee je samen met andere leerkrachten, met de leerlingen en de schoolleiding het onderwijs verbetert. De volgende vier dingen worden hiermee bereikt:

  • Leraren ervaren meer plezier in hun onderwijsvak
  • Ze ervaren minder werkdruk
  • Leerlingen krijgen meer aandacht en zijn meer betrokken
  • Het onderwijs krijgt meer kwaliteit

Voor deze aanpak hanteert LeerKRACHT vier instrumenten. Deze instrumenten zijn ervoor om te integreren in het wekelijkse werkritme en om te gebruiken door het hele team. Je zult snel zien welk effect het heeft op jou en op de leerling, en gemotiveerd zijn om het onderwijs de kwaliteit te geven die het verdient.

De Bordsessie
Dit is een korte sessie waarin je samen met collega’s en de schoolleiding elke week de voortgang bespreekt op doelen die gezamenlijk zijn opgesteld.

Gezamenlijk lesontwerp
Van de doelen die je in teamverband hebt opgesteld, maak je een vertaalslag naar de dagelijkse lespraktijk. In deze sessie bereid je samen de lessen voor en maak je gebruik van elkaars vaardigheden en expertise. Onderwijs verbeteren doe je immers samen.

Feedback en lesbezoek
Een goede les betekent: van elkaar leren en met elkaar leren. Door lesbezoeken en gezamenlijk te kijken of de beoogde doelen gehaald zijn, krijg je meer inzicht in hoe het beter kan.

De stem van de leerling
Voor het opzetten van nieuwe lesdoelen haal je de meeste inspiratie bij de leerling of de student vandaan. Zij zijn goed in staat om feedback te geven over het onderwijs en kunnen betrokken worden bij de verbetering van het onderwijs.

Het Basisonderwijs Verbeteren: Stichting leerKRACHT zet zich ervoor in.

Natuurlijk wil iedereen dat het onderwijs topkwaliteit heeft. Maar hoe dat in de praktijk werkt, dat is nog maar de vraag. Het basisonderwijs verbeteren staat nog steeds op de kaart. Stichting leerKRACHT zet zich in voor deze verbetering. Hoe? Door het onderwijzend personeel handvatten te bieden en te leiden naar een methode die stap voor stap werkt. Onderwijzend personeel en leerlingen kunnen samen aan de slag, samen maak je het onderwijs beter. Lees verder

Het Onderwijs Op Een Middelbare School Verbeteren? Zo Pak Je Dat Aan

Volgens de Rijksoverheid is de kwaliteit van het Nederlandse voortgezet onderwijs helemaal niet zo slecht. Toch vinden wij dat we er meer aandacht besteedt moet worden aan het verbeteren van het voortgezet onderwijs. Vooral als je zelf als leerkracht ziet dat er veranderingen nodig zijn die de kwaliteit te gunste komen. Leerkrachten hebben vandaag aan de dag een hoge werkdruk waardoor hun passie nogal eens in het gedrang komt. En dat is zonde. Het is tijd om het onderwijs op de middelbare school te verbeteren! Lees verder